ĐO KIỂM TRA HT CHỐNG SÉT

Việc bảo trì và kiểm tra hệ thống chống sét nên được thực hiện thường xuyên, ít nhất 1 năm 1 lần vào trước mùa mưa (có dông, sét); cần kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị chống sét đã giảm khả năng cắt sét, đo điện trở nối đất và có biện pháp khắc phục nếu điện trở của hệ thống tiếp địa không còn đạt yêu cầu.

Các nội dung thực hiện khi đo, kiểm tra hệ thống chống sét cần phải:

- Kiểm tra họat động của kim thu sét bằng máy đo chuyên dụng (nếu có)

- Kiểm tra sự liên tục và dẫn điện của dây chống sét

- Đo kiểm tra điện trở tiếp địa của toàn bộ hệ thống bằng máy đo chuyên dụng

- Gia cố lại hệ thống tiếp địa nếu điện trở không đạt

Sau khi kiểm tra, công ty chúng tôi sẽ cung cấp giấy chứng nhận đo kiểm tra hệ thống chống sét của cơ quan chứng năng (cơ quan Cảnh sát PCCC hoặc Trung tâm đo lường chất lượng...)

ĐO KIỂM TRA HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

ĐO KIỂM TRA HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

ĐO KIỂM TRA HỆ THỐNG CHỐNG SÉT